22 Ağustos 2019

Tüketici Eğilim Anketi (Consumer Tendency Survey) Nedir?

Finans
Finans

Tüketici Eğilim Anketi (Consumer Tendency Survey)

Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentilerive yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.

Share

Beğenebilirsiniz...