Başlangıç » Nedir » Tüketim biçimine göre işletmeler

Tüketim biçimine göre işletmeler

Posted by: Ne Nedir 26 Nisan 2010 Yorum Yaz

Tüketim biçimine göre işletmeler İşletme
Bu işletmeler iki grupta incelenebilir:
· Nihai tüketiciler için mal üreten işletmeler
Başka işletmelerin üretimi için mal üreten işletmeler
Bireyler tarafından doğrudan tüketilen yiyecek ve giyecek maddeleri gibi malları üreten işletmeler nihai “tüketici için mal üreten işletmeler”dir. Bu tür işletmelere konserve ve hazır giyim firmaları örnek verilebilir.
İşletmelerin ürettikleri mallar her zaman doğrudan tüketime sunulmaz. Bazı mallar, başka malların üretiminde kullanılır. Bu tür mal üreten işletmeler “başka işletmeler için mal üreten işletmeler” grubuna girer. Örneğin, araba parçası üreten yan sanayi işletmeleri bu tür işletmelerdendir. İnşaat şirketleri tarafından kullanılmak üzere çimento üreten işletmeler de bu tür işletmelerdendir. Bir başka örnek olarak da, mobilya yapımında kullanılmak üzere kereste üretimi yapan işletmeler verilebilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-04-26