Başlangıç » Nedir » Tüketim (Reklam) unsuru olarak televizyon hangi konumdadır?

Tüketim (Reklam) unsuru olarak televizyon hangi konumdadır?

Posted by: Ne Nedir 6 Haziran 2011 Yorum Yaz

Tüketim (Reklam) unsuru olarak televizyon hangi konumdadır? Reklam

•       Yayınlanan reklamlarla insanlar tüketime yönlendiriliyor.

•       İnsanlarda kalite ve fiyat kriterlerinin ötesinde marka kriteri gelişip ve marka tutkusu oluşturuluyor.

•       Piyasadaki mal ve hizmetlerden haberdar olmayı sağlıyor.

•       Özellikle ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında, reklamlarda görülen fakat alınamayan ürünlerden ötürü psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor.

•       Çocuklar ve gençler lüks tüketime yönlendirilmekte, aile ekonomileri zor duruma sokulmakta.

•       Özellikle çocuklarda ve gençlerde gelişen lüks tüketim nedeniyle her istenileni alma isteği çocukları ve gençleri suça (hırsızlık, gasp, kapkaç) itmekte.

•       İstedikleri alınamayan çocuklar aşağılık kompleksine kapılmakta, özellikle ergenlik döneminde ailelerinden utanç duymaktadırlar.

Kaynak:Prof. Dr. Selda Bülbül’ün (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD) 7-9 Ekim 2009’de yapılan Çocuk Sağlığı Kongresi’ndeki yapmış olduğu“Reklamlarda Beslenme ve Çocuk” sunumundan derlenmiştir.2011-06-06