Başlangıç » Nedir » “Türk” adının anlamı nedir?

“Türk” adının anlamı nedir?

Posted by: Göknur ÇELİK 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

“Türk” adının anlamı nedir? Tarih
Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t-Türk’de “Olgunluk Çağı”, Wambery “Türeyen, çoğalan”, Ziya Gökalp “Töreli, kanun nizam sahibi” şeklinde açıklanmıştır. Uygurlardan kalan bazı kaynaklarda “Güç, kudret”  Çin kaynaklarında ise “miğfer” anlamında kullanılmıştır.


2010-05-04