Başlangıç » Nedir » Türkçedeki ünsüzler hakkında bilgi veriniz?

Türkçedeki ünsüzler hakkında bilgi veriniz?

Posted by: Türkay Koyuncu 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Türkçedeki ünsüzler hakkında bilgi veriniz? Dil Bilgisi
Türkçedeki 21 ünsüz, sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sert ünsüzler (sessizler):
f, s, t, k, ç, ş, h, p
Geri kalan ünsüzler ise yumuşak ünsüzlerdir.
Türkçede sebep, ayak, bıçak, geçit, ağaç kelimelerinde görüldüğü gibi son seste bulunan sert ünsüzler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında yumuşak ünsüze dönüşürler. p, ç, t, k – b, c, d, g dönüşmesi olur.
Ör: Sebep-sebebi, ilaç-ilacını, geçit-geçidi, bıçak-bıçağı, ayak-ayağı…
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-13