13 Mart 2010

Türkçedeki ünsüzler hakkında bilgi veriniz?

Türkçedeki 21 ünsüz, sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sert ünsüzler (sessizler):
f, s, t, k, ç, ş, h, p
Geri kalan ünsüzler ise yumuşak ünsüzlerdir.
Türkçede sebep, ayak, bıçak, geçit, ağaç kelimelerinde görüldüğü gibi son seste bulunan sert ünsüzler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında yumuşak ünsüze dönüşürler. p, ç, t, k – b, c, d, g dönüşmesi olur.
Ör: Sebep-sebebi, ilaç-ilacını, geçit-geçidi, bıçak-bıçağı, ayak-ayağı…
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.
Share

Beğenebilirsiniz...