Başlangıç » Nedir » Türkçenin ne tür özellikleri vardır?

Türkçenin ne tür özellikleri vardır?

Posted by: Türkay Koyuncu 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Türkçenin ne tür özellikleri vardır? Dil Bilgisi
Türkçe, bilim adamlarının tespitine göre 2000 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir.
Günümüzde Dünya coğrafyasının % 20’ye yakınında Türkçe konuşulmaktadır.
Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Doğu Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Yakutistan, Azerbaycan, Kırım, Gagavuz, İran Azerbaycan'ı, Musul,
Kerkük, KKTC, Batı Trakya, Balkan ülkelerinin birçok bölgesi gibi büyük bir coğrafyada konuşulan Türkçe, Dünya dil ailesi içerisinde önemli bir yer tutar.
Bu denli büyük bir potansiyele sahip olan Türkçe, elbette ki bilim dilidir. (Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu)
Türkçe, Dünya dilleri arasında, Ural-Altay dil ailesi içerisinde yer alan sondan eklemeli bir dildir. Kök ve ekler. Ör: Göz – cü, göz – lük, göz- lem, taş – lık, taş – cı
İngilizce ve Arapçada olduğu gibi Türkçe kelimelerde erkeklik ve dişilik ayrımı yoktur.
Türkçe = Bilim + Matematik + Sevgi (Prof. Dr. O. Sinanoğlu)
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-13