Başlangıç » Nedir » Türkiye Büyük Millet Meclisi denetleme yetkisini nasıl gerçekleştirir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi denetleme yetkisini nasıl gerçekleştirir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi denetleme yetkisini nasıl gerçekleştirir? Siyaset
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel olarak; meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Genel Kurulda görüşülmesidir.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-16