7 Temmuz 2011

Türkiye ve patent sahipliği

Eğitim
Eğitim

Türk Patent Enstitüsü patent istatistiklerine göre, patent başvuru ve tescillerinin büyük bir bölümü yabancı kaynaklıdır.

Ülkemizde en çok patent başvurusu yapan ve patent alan ülke Almanya olmuştur.

Bununla birlikte yerli başvuru sayısının son yıllarda önemli bir artış görülmektedir.

Patent sahipliğinin öneminin anlaşılması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, başvuru işlem ve yöntemleri ile ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması bilgi toplumunda oldukça önemli olan patent sahipliği hususunda ülkemizin daha iyi bir düzeye erişmesine katkı sağlayacaktır.

Her eğitim kademesinde okullaşma oranları gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Özellikle üreticiliği geliştirmede önemli olan okul öncesi eğitime de önem verilmelidir.

Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...