7 Temmuz 2011

Türkiye’de ARGE çalışmaları, Japonya, AB ve ABD’de ile kıyaslanması

Eğitim
Eğitim

İnovasyonun temel göstergelerinden ARGE, patent ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin son yıllarda gelişme göstermesine karşın gelişmiş ülkeleri geriden izlemektedir.

ARGE harcamalarının GSYİH içindeki yüzde oranı;

Japonya %3,3 (2005 yılı), AB’de %1,7 (2005 yılı) olup, ABD’de 2006 yılında %2,6’dır.

Türkiye’de ise 2007 yılında ARGE harcamalarının GSYİH içindeki oranı %0,71 ile birçok ülkeden düşük bir düzeydedir. Başarılı bir ARGE sürekli ve uzun süreli çalışmalar gerektirir ve bu anlamda önemini daha erken kavramış ülkeler günümüzde teknoloji üretebilen ülkeler konumuna gelebilmiştir.

Eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranı OECD verilerine göre Türkiye’de tüm eğitim kurumları (devlet+özel sektör) ve tüm eğitim seviyelerinde toplam harcama 2002’de %3,8’dir. 2002 yılı OECD ülkeleri ortalaması GSYİH’nın %6.1’dir.

Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...