Başlangıç » Nedir » Türkiye'de özel eğitim

Türkiye'de özel eğitim

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Türkiye'de özel eğitim Özel Eğitim
Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda, A.B.D.’deki ve İngiltere’deki yasal düzenlemelerden yararlanıldığını görmekteyiz. Türkiye’de 6 Haziran 1997 tarihinde yürürlüğe giren Özel Eğitim Yasası'nda (KHK/573) özel eğitimin temel ilkeleri şöyle ifade edilmektedir:
Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
Özel eğitime erken başlamak esastır.
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür.
Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.
Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her tür rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.
Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.
Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması esastır.
Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.
ı) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.
Bu yasal düzenleme, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve daha nitelikli hale getirilmesine katkıda bulunacak özelliklere sahip gözükmektedir.
Kaynak: Doç. Dr. Gönül Kırcaali-İftar, Editör: Prof. Dr. Süleyman Eripek, “Özel Eğitim”, Ünite-1, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1018, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 561, ISBN 975-492-767-7, 1998.2010-06-04