Başlangıç » Nedir » Türkiye’deki Su Ürünleri Üretimi Nasıldır?

Türkiye’deki Su Ürünleri Üretimi Nasıldır?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Türkiye’deki Su Ürünleri Üretimi Nasıldır? Su Ürünleri
Türkiye, 8333 km deniz kıyısı ve su ürünleri üretim alanı olarak kullanılabilecek 178.000 km uzunluğunda akarsu, yüzey alanları 200 bin hektarın üzerinde olan yaklaşık 200 adet doğal göl ve 3442 km2 genişliğinde baraj gölüne sahiptir. Toplam üretimin yaklaşık %74’ü Karadeniz’den sağlanmaktadır.Üretim bakımından yıllara göre 25.-30. sıralarda bulunan ülkemizin ilk 20 ülke için değer almasını sağlayacak potansiyeli bulunmaktadır. Fakat çeşitli nedenlerle bu potansiyelini yeterince değerlendirememektedir. Denizlerimiz ve iç sularımız, soğuk ve sıcak su balığı çeşitlerinin avlanması ve yetiştirilmesi için uygun ekolojik özelliklere sahip olması ve taşıdığı çok çeşitli balık türleri bakımından zengin kaynaklardır. Yaklaşık olarak Karadeniz’de 240, Marmara Denizi’nde 200,Ege Denizi’nde 300 ve Akdeniz’de 500 balık türü bulunmaktadır. Ancak ekonomik değeri bulunan deniz ürünü türü sayısı 100 civarındadır. Denizlerimizde pelajik ve demersal balıklara ek olarak kabuklu,yumuşakçalar ve diğer türler avlanmaktadır (Çelikkale ve ark., 1999b; Anonim, 2003). Türk balıkçı filosu 1970 yılında 6.376 adet olan balıkçı teknesi sayısı geçen otuz yılda % 116.39 oranında artarak 1999 yılına 13.797’ye çıkmıştır. Avlama filomuzun aşırı büyümesi sonucu filo, eski avlanma rejimin deki birim tekne başına düşen av miktarına ulaşabilmek için aşırı avcılığa yönelmiştir. Bu nedenle avcılık,filonun büyümesiyle aynı oranda artmamış hatta düşüş göstermiştir. Denizlerimizden elde edilen su ürünleri üretimi en yüksek seviyeye 850,700 ton’la 1985 yılında ulaşmıştır. Deniz üretimimizin yaklaşık %65-70’ni hamsi oluşturmaktadır.Kontrolsüz ve bilinçsiz avcılık sonucu Karadeniz hamsi stokunda ciddi oranda azalma olmuştur.1986 yılından itibaren toplam deniz ürünleri üretimi azalmaya başlamış, 1991yılında 364,661 ton ile en alt seviyeye düşmüştür. Bu durum avcılıkta –hamsi avcılığında- tedbir alınmasını zorunlu kılmıştır. Alınan tedbirler sonucu toplam üretimde bir artış olmuşsa da bu durumun devamlılığı sağlanamamıştır. Örneğin; 1994 yılında 601.104 ton üretim yapılmışken, sonraki yıllarda tekrar düşüşe geçen deniz ürünleri üretimimiz, 2002 yılında 522.744 tona, 2003’teise 463.074 tona kadar gerilemiştir).Türkiye’nin denizlerdeki üretimi dikkate alındığında avcılık yoluyla üretimin yaklaşık %74'ü Karadeniz'den sağlanmaktadır. Bunu %15 ile Marmara izlemektedir. En az balık ise %3 ile Akdeniz'den avlanmaktadır. Türkiye, Akdeniz' den – bir km² deniz alanında en az üretim yapan ülkelerden birisidir. (Çeliker, 2004). Toplam su ürünleri üretimimiz (2003 yılında 587.715 ton) içerisinde deniz ürünleri üretimi son 10 yılda giderek azalmış, yetiştiriciliğin payında ise önemli bir artış olmuştur. Bugün
yaklaşık olarak iç sulardan avlanan balık miktarının iki katına ulaşmıştır.
Kaynak: (Çelikkale ve Ark., 1999). (Anonim,2003; Anonim, 2004). (Koç, 2001). (Aras ve Ark., 1997); (Civaner, 2004); (Anonim, 2004)2010-03-06