Başlangıç » Nedir » Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmıştır?

Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmıştır?

Posted by: Türkay Koyuncu 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Türkler Hangi Alfabeleri Kullanmıştır? Dil Bilgisi
Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilişi alfabeyi oluşturur. Türkçenin yazılı dönemde bilinen ilk alfabesi Göktürk Alfabesidir. Daha sonra sırasıyla Uygur, Arap, Latin alfabeleri kullanılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla, 1 Kasım 1928’de 1353 sayılı kanunla Latin harflerinin
esas alındığı Türk Alfabesi kabul edilmiştir. Halen bu alfabe kullanılmaktadır. Günümüzde Türk Cumhuriyetlerinin tamamına yakını Latin harflerine geçmişlerdir.
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-13