Başlangıç » Nedir » Türklerin Müslüman oluşu

Türklerin Müslüman oluşu

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Türklerin Müslüman oluşu İlahiyat
Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Ömer zamanına rastlar. Ancak bu dönemde ciddi bir ilişki olmamıştır. Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler zamanında başlamıştır. Ancak Emevilerin olumsuz tutumları yüzünden Türklerin İslamiyet'e geçişleri yavaş olmuştur. Emevilerin yıkılışından sonra 750 yılında başa geçen Abbasiler Türklere karşı çok iyi davrandılar.
Abbasilerle Türkleri birbirine yaklaştıran sebepler neleredir?
Türklerin Emevilere karşı Abbasileri desteklemesi, bir de Abbasilerin Çinliler ile yaptığı Talas savaşında (751) Türklerin Abbasilerin yanında yer almasıdır. Bu savaşla Türkleri daha yakından tanıyan Abbasiler onlara ordu içerisinde çeşitli görevler vermişlerdir. Böylece Türkler ordu ve devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardır. 930'lu yıllara gelindiğinde Karahanlı devletini kuranların İslamiyet'i toptan kabul etmeleri ile Türk boylarının büyük bir çoğunluğu Müslüman olmuştur.
Türkler İslamiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi istekleriyle benimsemişlerdir.
Türklerin İslam dinini seçmesindeki sebepler;
Birinci sebep: İslamın ve medeniyetinin üstünlüğü ve çekiciliği
İkinci sebep: Türklerin eski inançlarının İslamın inanç sistemine yakın olması ve Müslümanlığın Türk ruhuna uygun düşmesidir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-06-06