3 Haziran 2011

Üçüncü ülke nedir?

Ana ülke ve ev sahibi ülke dışında kalan ve çokuluslu işletmelerin faaliyetlerine çeşitli şekillerde katılan ülkelerdir. (Uluslar Arası İşletmecilik Teori ve Uygulama – Prof. Dr. Esin Can Mutlu)

Share

Beğenebilirsiniz...