3 Ekim 2010

Ulaşım araçlarının ekonomik yönden ne tür faydaları vardır?

Ulaşım
Ulaşım

İnsan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla arz ve talebi buluşturmak için taşıma sektörü oluşmuştur. Taşıma ile hammaddelerin üretim merkezlerine, ürünün tüketicilere ulaştırılması sağlanır. Ürünlerin tüketileceği merkezlere taşınması ve pazarlanması sanayi, tarım ve ticareti canlandırdığı gibitarımlumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

Tüketiciye ulaşmayan üretimin ekonomik değerinin olmadığı unutulmamalıdır. Ürünlerin ihtiyaçları karşılaması amacıyla yapılan taşımacılık faaliyeti ucuz ve güvenli olmalı, çevreye zarar vermemelidir. Toplumsal gelişmenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için taşıma sistemleri birbirini bütünlemeli ve bütün yurdu kap­samalıdır. Günümüzde insanların artan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için terminaller, istasyonlar, limanlarla özel taşımacılık ağları kurularak ticaret hacmi geliştirilmiştir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan Eğitim)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...