Başlangıç » Nedir » Ülke limanları arasında denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığı yapabilmek için herhangi bir izin almak gerekli midir?

Ülke limanları arasında denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığı yapabilmek için herhangi bir izin almak gerekli midir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Ülke limanları arasında denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığı yapabilmek için herhangi bir izin almak gerekli midir? Denizcilik
Limanlarımız arasında veya limanlarımız ile yabancı ülke limanları arasında denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığı yapabilmek için Müsteşarlığımızdan izin alınması zorunlu değildir. Ancak  Müsteşarlığımızca çıkarılan 22.08.2005 tarihli  “Kabotaj Hattında Yapılacak Düzenli Seferlere İlişkin Esaslar” uyarınca limanlarımız arasında düzenli sefer yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara, talepleri halinde hat izni verilmekte olup bu suretle hat izni alan firmalar, anılan Esaslarda yer alan, “Marmara Denizinde tarifeli sefer yapan hat iznine sahip gemilere, Çanakkale-Gökçeada ve Çanakkale-Bozcaada hatlarında çalışan yolcu gemilerine, Tuzla-İstanbul-Ambarlı Limanları arasında yolcu taşıyan  gemiler  ile  yük  taşımayan yük gemilerine ve Türkiye Karasularında kalkış iskelesinden 25 mil uzaklıklara sefer yapan yolcu gemileri, yolcu motorları ile hizmet gemilerine verilecek Yola Elverişlilik belgeleri 60 gün süreli olarak düzenlenir.” hükmünden istifade edebilmektedirler.
Ro-ro, yolcu ve ro-ro/yolcu gemileri ile limanlarımızdan yabancı ülke limanlarına düzenli sefer yapmak isteyen firmalara, Müsteşarlığımızca talepleri halinde “Yurt Dışı Bağlantılı Düzenli  Sefer Yapacak Gemilerde Aranacak Kriterler” uyarınca hat izni verilmektedir. Bu suretle hat izni alan gemilerin ülkemiz limanlarına yanaşma ve hareketleri, sefer tarifeleri uyarınca düzenlenmekte ve bu hususta Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlısı liman başkanlıkları bilgilendirilmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06