Başlangıç » Nedir » Ülkemiz MARPOL 73/78 Sözleşmesine ne zaman taraf olmuştur? Sözleşme neleri içerir?

Ülkemiz MARPOL 73/78 Sözleşmesine ne zaman taraf olmuştur? Sözleşme neleri içerir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Ülkemiz MARPOL 73/78 Sözleşmesine ne zaman taraf olmuştur? Sözleşme neleri içerir? Denizcilik
Ülkemiz, MARPOL 73/78 Sözleşmesi’ne, 24 Haziran 1990 tarihinde taraf olmuştur. Bu Sözleşmenin esas ismi; “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78 Sözleşmesi)” olup, bu Sözleşme altı adet Ek’ten oluşmaktadır. Ülkemiz sözkonusu Sözleşmenin “Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Petrol ve Petrol Türevi Maddelerle Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren I’nci Ek’ine, “Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Zehirli Sıvı Madde Atıkları ile Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren II’nci Ek’ine ve “Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Çöplerlerle Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren V’inci Ek’ine taraf olmuştur. Bununla birlikte MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nin III’üncü, IV’üncü ve VI’ncı Ek’ine taraf olma çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu Sözleşmenin bütün Ek’leri; gemilerde seyrü sefer esnasında oluşan atıkların, bu Sözleşmenin hükümlerine göre gerekli işlemlerden geçirilmelerini zorunlu kılar. Ulusal ve Uluslararası sularda sefer yapan bütün deniz araçları deniz çevresinin korunması bağlamında MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nin hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu Sözleşmenin, “Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren VI’ncı Eki 19 Mayıs 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup taraf olma çalışmaları sürdürülmektedir. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Eklerinde yer alan hükümler ile ilgili çalışmalar, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun bir alt Komitesi olan Deniz Çevresini Koruma Komitesinin (MEPC) Dönem Toplantılarında ele alınmaktadır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06