Başlangıç » Nedir » Ülkemizdeki bazı hidroelektrik santralleri

Ülkemizdeki bazı hidroelektrik santralleri

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Ülkemizdeki bazı hidroelektrik santralleri Fizik
Ülkemizdeki bazı hidroelektrik santrallerininisimleri ve güçleri Tablo 1'te verilmiştir.
Tablo 1: Ülkemizdeki hidroelektrik santraller ve kurulu güçleri
Hidroelektrik santralin adı
Kurulu gücü (MW)
Atatürk
2405
Karakaya
1800
Keban
1280
Altınkaya
702
Oymapınar
540
Hasan Uğurlu
500
Gökçekaya
278,4
Sarıyar H. Polatkan
160
Gezende
158,3
Aslantaş
138
Hirfanlı
128
Menzelet
124
Kılıçkaya
120
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03