7 Mart 2010

Ülkemizin uluslararası mali sorumluluk ve tazmin sözleşmelerinde taraf olunma durumu nedir?

Denizcilik
Denizcilik
Ülkemiz, Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi (CLC-92) ve Uluslararası Petrol Kirliliği Tazmini Sözleşmesi Fonu (IOPC Fund – 92) sözleşmelerine taraftır. Ek Fon Protokolü (Supplemantary Fund – 2003) teknik çalışmaları Deniz Ticareti Genel Müdürlüğümüzce tamamlandıktan sonra  ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri ile birlikte, Müsteşarlığımızın ilgili birimince,  Dışişleri Bakanlığına taraf olma sürecinin nihayetlendirilmesi için gönderilmiştir. İhrakiye Sözleşmesi (Bunker 2001), ülkemizce taraf olunmak üzere değerlendirilme aşamasındadır. HNS – 96 Sözleşmesi için yaşanan süreç yakından takip edilmektedir, ancak ülkemiz bu sözleşmeye henüz taraf değildir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...