25 Şubat 2010

Üredikleri ortalama sıcaklık derecelerine göre bakterilerin sınıflandırılması

Beslenme
Beslenme

Psikrofil bakteriler: +4 oC ile 20oC arasında yaşayanlar. (Ör: Pseudomonas, Alcaligenes ve Streptomyces cinslerine ait türler) Bu bakterilerin enzimleri –5oC ile +20 oC arasında aktivite gösterirler.

Mezofil Bakteriler: +20 oC ile +45 oC arasında çoğalırlar.(Örneğin birçok Laktobasiller ve Stafilakoklar)

Termofil Bakteriler: +50 oC ile +70 oC arasında yaşayanlar. (Örneğin Bacillus stearothermophilus, Bacillus coagulans ve Lactobacillus thermophilus) Pastörizasyon sıcaklığına dayanıklıdırlar.

Kaynak: Süt İşletmelerinde Sanitasyon, Prof. Dr. Mustafa METİN, Dr. Gül Figen ÖZTÜRK, İzmir-1995

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...