Başlangıç » Nedir » Üst yönetimin başarısızlıkları nedenleri nelerdir?

Üst yönetimin başarısızlıkları nedenleri nelerdir?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 16 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Üst yönetimin başarısızlıkları nedenleri nelerdir? Organizasyon Yöneticilik

Yazdığı “Why Smart Executives Fail?” (Zeki Üst Düzey Yöneticiler Niçin Başarısız Olur?) adlı kitap oldukça ses getiren ve halen A.B.D.’de Darmouth Üniversitesi’nde yönetim dersleri veren Prof. Sydney Finkelstein’a göre yöneticileri başarısızlığa iten sebepler şöyle sıralanabilir:

Yöneticilerin şirketin sorunlarını çözmek için sadece kendi yetenek ve kapasitelerinin yeterli olduğunu düşünmeleri, başka görüş açılarına gerek olmadığına inanmaları onları kendilerini korumaya dönük bir kültür oluşturmaya yöneltir. Bu durum aslında yaşam boyu örgütsel öğrenmenin bir ilke haline geldiği ve yenilikçilik açısından örtük bilginin açığa çıkarılmasının önemli olduğu göz önünde bulundurulursa çalışanlarının gelişimini dikkate almayan ve çalışanlarının potansiyellerinden yararlanmayan bir örgüt iklimini de beraberinde getirmesi açısından işletmeyi dezavantajlı bir duruma getirmektedir.

Yetkilerin aşırı derecede üst yönetimde toplanmış olması diğer bir başarısızlık nedenidir.

En sık içine düşülen hataların genellikle, yeni yatırımlar, yenilik ve değişim dönemleri, yeni ortaklık oluşumları ile rekabete dönük yeni açılımlar gibi stratejik geçiş süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla değişimi gerçekleştirmede başarısızlık yaşanmaktadır gibi bir genelleme yapılabilir. Bu genelleme stratejik liderlik özelliklerinin yöneticiler tarafından taşınmadığına işaret etmektedir. Çünkü değişimin inanılmaz bir süratle gerçekleştiği günümüzde stratejik liderliğin önemli boyutlarından birisi değişimi yönetebilme becerisidir.

Yöneticiler sık sık iplerin ve kontrolün kendi ellerinde olduğuna, tehlike sinyali olsa bile bunun o kadar da tehlikeli olmayabileceği fikrine inanırlar. Ayrıca, o kaçınılmaz gerçekle yüz yüze gelindiğinde, uyarıcı sinyalleri görmezden gelmek, potansiyel tehdit ve soru işaretlerine karşı çözüm üretmekten çoğu zaman daha kolay gelir. Bu durum özellikle kriz zamanlarında geçerliliğini korumaktadır.

Kaynak:Prof. Dr. Tahir Akgemci’nin “21. Yüzyılda Liderlik Kavramı ve İş Dünyasına Yansımaları” sunumundan derlenmiştir.2011-05-16