3 Mart 2010

Verimi etkileyen hususlar nelerdir?

Fazla, gereksiz ve yararsız kayıtlar
Gerçek bir yarar sağlamayan fakat zaman, insan gücü, malzeme, kırtasiye israfına yol açan biçimsel ve fazla tetkik ve kontroller
Gereken yetki devrinin yapılmamış olması
İşe uygun malzeme, makine, kırtasiye ile çalışılmaması
Makine, malzeme ve kırtasiyenin çalışanlara yakın ve uygun yerlerde ve işin sırasına göre sıralanmaması
Personelin bilgi ve uzmanlık alanlarında çalıştırılmaması
Bazı personelin sorumluluktan kaçma çabaları
İşlerin görülmesi sırasında zorunluluk olmadığı halde bazı makam ve birimlerin iş akımı zincirine katılması
Bir işin üretilmesine ilgi, katkı ve sorumluluğu olan birimlerin birbirinden uzak bina, kat yada odalarda çalışmakta bulunması
İşlemde gereksiz safhaların yer alması
İş basitleştirme yöntemleri hakkında yönetici ve ilk kademe amirlerinin bilgi sahibi olmamaları
Zaman, emek, para, makine, malzeme, çalışma yeri (alanı) gibi kaynakların israfının önemsenmemesi
Teftiş sisteminin yönetimi geliştirmeye ve işi basitleştirmeye elverişli ve dönük olmaması
Hizmet ve mal üretiminde gereken standartların yeterince saptanmamış olması
Teşvik ve ödül sisteminin yokluğu yada iyi işlememesi
İşlerin biriktirilmesi
İş akımında beklemeler, duraklamalar, ters ve mükerrer gidiş gelişler
Organizasyon ve metot çalışmalarına gerektiği kadar başvurulmaması
Yenilikten kaçınma
Kötü ücret sistemi
Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı” Ders Notları, Ankara, 2009.
Share

Beğenebilirsiniz...