5 Eylül 2010

Verimlilik ile kalite arasındaki nasıl bir ilişki vardır?

Kontrol
Kontrol
Kalite sağlama, bir maliyet düşürme ve dolayısıyla verimlilik artırma tekniğidir.
Verimlilik ile kalite arasındaki ilişki şöyle formüle edilebilir:
 Toplam etkili girdi miktarı (parasal olarak)
Üretim maliyeti =  ——————————————————————
Kalite düzeyini tatmin eden ürünlerin toplam miktarı
Toplam etkili girdi miktarı= Toplam girdi miktarı – müşteri tarafından kabul edilemeyecek çok hızlı yıpranma değeri
Burada, kalite değiştikçe maliyet de değişir ve dolayısıyla maliyet değişimi verimlilik değişimini etkiler.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.
Share

You may also like...