Başlangıç » Nedir » Virgül ( , ) nerede kullanılır?

Virgül ( , ) nerede kullanılır?

Posted by: Türkay Koyuncu 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Virgül ( , ) nerede kullanılır? Dil Bilgisi
Cümlede birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Ör: Meyve tabağında elma, muz, kiraz ve çilek vardı.
Ör: Evde, işte, yollarda, her yerde hep seni düşünüyorum.
Cümlede özne olan kelime, kendisinden sonra gelen sözlerle karışabilecekse, özneden sonra virgül konulur.
Ör: O, tarihin seyrini değiştiren adamdı.
Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına virgül konur:
Ör: Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam. (Ahmet Haşim)
İkilemelerin arasına virgül konmaz.
Ör: Köprüden geçer iken dedik omuz omuza.
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-13