12 Temmuz 2010

Vitaminler konusunda günümüzde en çok ilgi duyulan konu başlıkları

Beslenme
Beslenme

Kanserden korunma ve değişik kan­ser türlerinin tedavisinde vitaminlerin ye­ri ve önemi,

Vitaminler ve ilaçların etkileşimi,

Doğuştan metabolik bozuklukların önlenmesinde vitaminlerin yeri ve önem­leri. Çoklu (multi) yada yüksek (mega) doz vitamin kullanımı,

Sağlıklı yaşamak için alınması gerek­li günlük vitamin düzeyleri; yaşlılıkta, ha­milelikte, emzirme döneminde, menopoz sonrası döneminde vitamin alınmasının önemi,

Merkezi sinir sistemi hastalıkları, felç, kalp-damar hastalıklarına karşı (hi­pertansiyon) korunmada ve psikiyatride vitaminlerin koruyucu rolleri,

Kronik alkoliklerin tedavisinde, sü­rekli ilaç kullananlarda ve yatalak hasta­lar için vitaminlerin tedaviye katkıları,

İlaç bağımlılığı, sigara tiryakileri ve sıkı vejetaryen diyet uygulayanlar, rad­yasyon ya da kemoterapi alanların fazla­dan vitamin almalarının gerekliliği konu­ları,

Özellikle sindirim kanalıyla ilgili ola­rak ameliyat geçiren hastalar, hemodiya­liz hastaları, yüksek kan kaybına uğra­yanlar için vitamin alımının ne kadar önemli olduğu,

Genel anlamda hastalıklara (grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere) karşı savunma gücümüzün (bağışıklık) artırıl­masında vitaminlerin yeri,

Çevre kirliliği ve tüketilen sebze, meyve ve tahıllarla aldığımız tarımsal ilaç kalıntılarına karşı vücudumuzun korun­masında vitaminlerin bir öneminin olup olmadığı,

Vitamin kullanımında suistimal ko­nusu ve vitaminlerin yüksek dozda alın­maları durumunda zararlı (toksik) etkileri,

Estetik tıpla ilgili konularda vita­minlerin yeri ve önemi.

Kuşkusuz, yukarıda sıralananların dı­şında daha birçok hastalıkla vitaminler arasındaki ilişkiden söz edilebilir.

Kaynak: Prof. Dr. Cemil Çelik (TÜBİTAK Başkan Danışmanı), “Sağlıklı yasamın vazgeçilmezleri – Vitaminler”,  Bilim ve Teknik, Mart 2005. 

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...