Başlangıç » Nedir » Volkanizma nedir?

Volkanizma nedir?

Posted by: Ne Nedir 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Volkanizma nedir? Coğrafya
Yer kabuğunun zayıf, çatlak veya kırık noktalarından eriyik haldeki magmanın çıkmasına volkanizma denir. Volkanlardan gaz (su buharı, azot, kükürt, karbon ve sülfür), akışkan haldeki lav ve katı (volkan külü, kumu, çakılı ve bombası) maddeler yeryüzüne çıkar. Bu maddelerden akışkan olanlara lav, katı olanlarına ise volkan tüfü adları verilir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).


2010-08-11