Başlangıç » Nedir » Vücut geliştirmenin önemi nedir? Kimler bu sporu yapabilir?

Vücut geliştirmenin önemi nedir? Kimler bu sporu yapabilir?

Posted by: Abdullah DEMİR 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Vücut geliştirmenin önemi nedir? Kimler bu sporu yapabilir? Spor
Her şey­den önce vücut geliştirmeyi (body buil­ding) profesyonel olarak yapanlarla, düzgün ve sağlıklı bir vücut isteyenler için yapanları ayırmak gerekir. Pro­fesyonellerin yansıttığı görüntüyü bir kenara koyarsak, sağlıklı ve düzgün vücut için yaptığımız vücut geliştirme sporunun farklı olduğunu gö­rürüz. Ayrıca profesyonellerin yaptığının da sağlıklı bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Bi­zim tercih ettiğimiz ve herkesin yapmasını istediğimiz, amatör olarak yapılanı. Hatta vücutla ilgili değişen bir takım değer­ler de var. Eskiden çok ince görü­nümlü olmak, sağlıklı olmak gibi değerlendirilirdi. Şimdilerdeyse biraz daha kaslı görüntü, sağ­lık göstergesi olarak kabul ediliyor. İyi fiziki gö­rünüm ve kas kütlesine sahip olmak da sağlıklı olmanın başka göstergeleri.
Büyüme ve gelişmesini tamamlamak üzere ya da tamamlamış olan herkes bu spora başlayabi­lir. Yaş aralığı olarak bakarsak, bayanlarda 16­-18, erkeklerdeyse 18-20 yaş bu spor için uygun yaşlar. Bu yaşlardan önce başlanmasını, biz öner­miyoruz. Bunun yerine değişik sporların denen­mesi daha iyi, hatta gerekli. Mutlaka performans sporu yapılması da gerekmiyor. Hoşa giden, iyi vakit geçirilen sporlar daha yararlı. Yüzme, tenis, koşu gibi, kas gruplarının dengeli geliştirilmesi sağlayan sporlar yapılabilir. Erken yaşta başlan­mamasını önermemizin nedeni; vücut gelişirken önce kemik sonra kas büyür. Onun için erken yaşta kasın önce, kemik gelişiminin sonra ger­çekleşmesi sorunlara neden olabilir. Ancak bu, maksimal kuvveti (%100 performans) denemedi­ğiniz sürece büyümeyi engelleyici bir şey değil. Ama çalışmalarda %90 ve üzerini sık sık dener­seniz (herkeste olacak diye bir şey yok) vücut ge­lişiminde sorunlar olabilir. Zaten bunu da hiçbir antrenman bilimci önermez. Ama çalışmanın do­zu iyi ayarlanırsa, bu tip çalışmalar kemik gelişi­mini uyarır ve büyüme üzerine olumlu etkileri var. Bu sporda bir başka önemli noktaysa, yapı­lan hemen hemen her spora destek ve dayanıklı­lık sağlamak amacıyla da yapılıyor olması.
Kaynak: Prof. Dr. Caner Açıkada “Vücut Geliştirme”, Bilim ve Teknik, Aralık 2003.


2010-07-12