Başlangıç » Nedir » W. K. Heisenberg ve belirsizlik prensibi

W. K. Heisenberg ve belirsizlik prensibi

Posted by: Ne Nedir 19 Mart 2010 Yorum Yaz

W. K. Heisenberg ve belirsizlik prensibi Fizik
Alman fizikçi. Yüzyılımızın en önde gelen teorik fizikçile­rindendir. Kendi adıyla birlikte anılan “belirsizlik prensibi”ni ortaya koy­muştur. Kuantum meka­niğinin kurulması ve geli­şimindeki çalışmalarından dolayı 1932 de Nobel Ödülü kazanmıştır.
“Birbirine bağlı iki büyüklükten birinin ölçülmesindeki duyarlık arttıkça, diğerinin ölçülmesindeki duyarlık azalır. Öyle ki, ölçümler sonucu her iki büyüklü­ğe ait belirsizliklerin çarpımı daima Planck sabitinden büyük veya en az ona eşittir”
Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Şenyel Yrd. Doç. Dr. A. Şenol Aybek, “Kuantum Fiziği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1060, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 586, , 1998.2010-03-19