Başlangıç » Nedir » Wikileaks olayı aslında tam olarak nedir, yeni medya düzeni’nin başlangıcı, sembolü, habercisi midir?

Wikileaks olayı aslında tam olarak nedir, yeni medya düzeni’nin başlangıcı, sembolü, habercisi midir?

Posted by: Ne Nedir 19 Aralık 2010 Yorum Yaz

Wikileaks olayı aslında tam olarak nedir, yeni medya düzeni’nin başlangıcı, sembolü, habercisi midir? Gazetecilik
Wikileaks olayı haber kavramını adeta metamorfoza uğrattı bu olay. Medyanın var oluş sebebi biraz ütopik kalmış olsa da dördüncü kuvvet, bir erk olarak ortaya çıkış amacı, tamamen kamunun bilgi edinme hakkıydı. Kamu hizmeti verecek kamuyu bilgilendirecek, mümkün mertebe gerçeği nesnel şekilde aktaracaktı. Ancak küreselleşmenin ivme kazanmasıyla bu özelliğini otomatikman yitirdi.
Tüm dünyayı idare eden global ölçekteki medya 1980’li yıllarda 80, 100 şirketken şimdi 2000’li yıllarda dünyada 8, 10 şirket bu güce sahip. Bu tamamen yatay, dikey, çapraz tekelleşme daha doğrusu oligopolleşme demek. Disney, News Corporation, AOL Time Warner, Viacom, General Electric sadece haber vermek için çalışmıyor. Bunlar silah, otomotiv sanayi, savaş sanayi birçok medya dışı sektörde de söz sahibi. Dolayısıyla yurttaşın, dünya vatandaşının bilgi edinme hakkı ihlal edilmiş oluyor. Çünkü bunların çıkarları var, zaten başka sektörlerde güç sahibi olmak silahlanmak için medyaya sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla burada en çok mağdur durumda kalanlar dünya kamuoyu, dünya vatandaşlarıdır.
Kaynak:
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’nun Ajans5.Com’da yayımlanan “Wikileaks yeni medya düzeni için bir milattır” yazısından derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 17/12/2010).


2010-12-19