Başlangıç » Nedir » Yapı yaklaşma sınırı nedir?

Yapı yaklaşma sınırı nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2011 Yorum Yaz

Yapı yaklaşma sınırı nedir? Şehircilik
Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-03