Başlangıç » Nedir » Yasama nedir?

Yasama nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Yasama nedir? Siyaset
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Parlamenter demokratik sisteme sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir. Bu ayırım organlar arasında üstünlük anlamına gelmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın seçtiği 550 milletvekilinden oluşur.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-16