7 Mayıs 2010

Yeni gemi inşa izin prosedürü nedir?

Denizcilik
Denizcilik
Yeni gemi inşalarında uygulanacak prosedür 23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi ve Su Araçlarının İnşası Tadilatı, Bakım-Onarımında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.
Gemi İnşa Yönetmeliği tam boyu 15 metre ve daha büyük olan gemiler ile boyuna bakılmaksızın 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemileri kapsamaktadır. Tam boyu 15 metreden küçük olup 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiler bahse konu Yönetmelik kapsamında olup, Yönetmelik gereklerini yerine getirmek zorundadır.
Gemi/su aracı sahibi/temsilcisi inşaata başlanmadan önce iki nüsha halinde bu Yönetmeliğin (Ek-1)’indeki Gemi/Su Aracı İnşa Başvuru Belgesi ve Yönetmelikte belirtilen belgeler ile bulundukları yerdeki Bölge Müdürlüğüne/Liman Başkanlığına başvuruda bulunmalıdır. Bundan sonraki işlemler Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilir.
Ayrıca 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gezi Tekneleri Yönetmeliği” tam boyu 2,5 metre ile 24 metre arasında olan, herhangi tipteki gezi ve spor amaçlı tekneleri kapsamaktadır. Bu Yönetmelik kapsamında olup, tam boyu 15 metre ve daha büyük olan gemiler ile boyuna bakılmaksızın 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiler için de Gemi İnşa İzin Belgesi alınmalıdır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...