Başlangıç » Nedir » Yerleşik (Meskun) alan nedir?

Yerleşik (Meskun) alan nedir?

Posted by: Ne Nedir 1 Eylül 2011 Yorum Yaz

Yerleşik (Meskun) alan nedir? Şehircilik
Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alandır.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).2011-09-01