Başlangıç » Nedir » Yetki genişliği (Tevsii Mezuniyet) nedir?

Yetki genişliği (Tevsii Mezuniyet) nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Yetki genişliği (Tevsii Mezuniyet) nedir? Siyaset
Merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir. Merkezi kuruluşların kimi etkinliklerini, taşrada kurdukları örgütler eliyle yürütmeleri, yetki genişliğine dayanan bir uygulamadır. Yetki genişliğinin temelinde, merkezden yönetim sonucunda doğan bazı sakıncaları gidermek amacıyla, merkezi yönetimin denetimi altındaki bazı birimlere, bazı yetkilerin devredilmesi yer alır. Böylece zaman kaybetmeden taşranın ihtiyaçlarına cevap verilebilecek ve kırtasiyeciliğinde önüne geçilerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan gecikme ve aksamalar giderilecektir.
1982 Anayasası'nın 126’ncı maddesine göre Türkiye'de illerin idaresi “yetki genişliği” esasına dayanır. Bu esasın örgütü, “İl Genel Yönetimi”nden sorumlu taşra idaresidir; valilik – kaymakamlık kurumudur. Yetki genişliğine sahip görevli, merkez yönetiminin memuru durumundadır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16