Başlangıç » Nedir » Yoğunluk nedir ?

Yoğunluk nedir ?

Posted by: Ne Nedir 29 Nisan 2011 Yorum Yaz

Yoğunluk nedir ? Fizik

Yoğunluk (ρ ile gösterilir ve “ro” olarak okunur), birim hacimde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır.

ρ = m/V;    Burada; ρ: yoğunluk, m: kütle,  V: hacim’dir.

Örnek olarak 

Alüminyum: ρAl:2,7 g/cm3

Kurşun: ρPb:11,3 g/cm3

(10 cm3’lük bir alüminyum blok 27 gramlık bir kütleye, aynı hacme sahip bir kurşun blok ise

113 gramlık bir kütleye sahiptir.)2011-04-29