Başlangıç » Nedir » Yoğunluk nedir?

Yoğunluk nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Yoğunluk nedir? Fizik
Yoğunlukta fiziksel bir özelliktir. Yoğunluk, birim hacimdeki madde miktarıdır. Kübik santimetre başına düşen gram olarak ifade edilebilir (g/cm3). Suyun yoğunluğu 1 g/cm3’tür. Yoğunluk, bir maddenin önemli bir fiziksel özelliğidir. Bir madde yoğunluğu ile belirlenebilir veya tanınabilir. Çelik ile parlak alüminyum benzer olabilirler fakat bunların yoğunlukları farklıdır. Saf bir maddenin yoğunluğu özel bir sıcaklıkta değişmeden kalır. Yoğunluk maddenin miktarına bağlı değildir. Niçin? Madde ufak parçalara ayrılsa bile, ufak madde de aynı yoğunluğa sahiptir. Sıcaklık değiştiği zaman saf bir maddenin yoğunluğu değişir. Kuvartz gibi bir mineral belli bir yoğunluğa sahiptir ve bu onunla tanınabilir. Farklı minerallerin yoğunlukları, bilinmeyen mineral numunelerini tanımakta kullanılabilir. Bir maddenin yoğunluğunu bulmak için, onun kütlesini ve hacmini bilmek zorundayız. Yoğunluk, birim hacimdeki kütle miktarı olduğundan; Yoğunluk = Kütle/Hacim
Tablo 1: Bazı Yaygın Maddelerin Yoğunlukları (g/cm3)
 
Madde Yoğunluk
Hidrojen 0,00009
Oksijen 0,0013
Su 1,0
Şeker 1,6
Sofra tuzu   2,2
Kuvartz   2,6
Alüminyum 2,7
Demir 7,9
Bakır 8,9
Kurşun 11,3
Cıva   13,6
Altın   19,3
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.2010-05-16