3 Mart 2010

Yöntem analizinde “5N 1K modeli”nin kullanılması

Gerek büro, gerek işletmelerde hatırdan çıkarılmaması gereken çok değerli bir kılavuz vardır. Bu anahtar takımı beş (N) bir (K) harfiyle ifade edilir.
Bu anahtarlar:
NE yapılıyor? NE yapılmalıdır?
NİÇİN?
NASIL?
NEREDE?
NE ZAMAN?
KİM yapıyor? KİM yapmalıdır?
Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı” Ders Notları, Ankara, 2009.
Share

Beğenebilirsiniz...