Başlangıç » Nedir » Yukarıdan aşağıya doğru iletişim

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim

Posted by: Ne Nedir 2 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim Eğitim Teknoloji
·         İş emirleri, işlerin gerekçeleri, politika ve uygulamalar, misyon, vizyon ve amaçlara ilişkin bilgi verilir.
·         Bilgilendirmenin tam olarak yapılması gerekir, yoksa hem etkili olmaz, hem de yanlışlık veya eksikliklere yol açar.
·         Formal iletişim kanalıyla bilgiler verildiğinden dedikodu, söylenti gibi çıkabilecek problemleri de ortadan kaldıracaktır.
·         Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon, afiş, yayın, kısa not, mektup, duyuru panoları, raporlar gibi araçlar kullanılır.
Yukarıdan aşağıya doğru iletişime bir örnek
Gönderen: Genel Müdür
Gönderilen: Departman Müdürü
Yarın sabah saat dokuzda tam bir güneş tutulması olacaktır. Bu her gün rastladığımız bir olay olmadığı için çalışanların en iyi elbiselerini giymiş olarak, gözlemek üzere dışarıda toplanmalarını istiyorum. Bu ender olayı vurgulamak için, ben bizzat bu olayı kendilerine açıklayacağım. Yağmur yağarsa iyi göremeyeceğimiz için, çalışanların kantinde toplanmaları gerekecektir.
Gönderen: Departman Müdürü
Gönderilen: Üretim Müdürü
Genel Müdürün emri ile yarın sabah dokuzda tam bir güneş tutulması olacaktır. Eğer yağmur yağarsa, en iyi elbiselerimizi giymiş olarak dışarıda göremeyeceğiz. Bu durumda güneşin yok oluşu kantinden izlenecektir. Bu her zaman rastladığımız bir olay değildir.
Gönderen: Üretim Müdürü
Gönderilen: Üretim Amiri
Genel Müdürün emri ile yarın sabah dokuzda güneşin kantinden yok oluşunu en iyi elbiselerimizle izleyeceğiz. Genel Müdür yağmur yağıp yağmayacağını bildirecektir. Bu her gün rastladığımız bir olay değildir.
Gönderen: Üretim Amiri
Gönderilen: Formen
Eğer yarın kantinde yağış varsa, ki bu her zaman gördüğümüz bir olay değildir, Genel Müdür en iyi elbiseleri içerisinde saat dokuzda yok olacaktır.
Gönderen: Formen
Gönderilen: Bütün çalışanlar
Yarın saat dokuzda Genel Müdür yok olacaktır. Ne yazık ki bu her zaman karşılaştığımız bir olay değildir.
Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).2011-07-02