13 Mart 2010

Yüklemlerine göre (isim-fiil) cümlelere örnekler

Yüklemi isim soyundan olan cümlelere isim, fiil soyundan olan cümlelere de fiil cümlesi denir
Ör: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. (İsim)
Ör: Leyla gelin oldu. (Fiil)
Mecnun mezarda. (İsim)
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.
Share

Beğenebilirsiniz...