Başlangıç » Nedir » Yükün kaynağı olarak atomlar

Yükün kaynağı olarak atomlar

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Yükün kaynağı olarak atomlar Fizik
Elektriklenme olayının anlaşılabilmesi için maddenin yapısının iyi bilinmesi gerekir. Maddeler elementlerden, elementler de atomlardan ya da moleküllerden oluşur. Atomlar, proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise atom çekirdeğinin çevresinde ve belirli enerji seviyelerinde bulunur. Proton pozitif, elektron negatif yüklü; nötronlar ise yüksüz taneciklerdir. Nötr haldeki bir atomda, proton sayısı elektron sayısına eşittir. Nötr bir atomda yük dengesi bozulunca bir elektriklenme meydana gelir. Bu durumda atom ya elektron almıştır ya da elektron vermiştir. Atom elektron alırsa negatif, elektron verirse pozitif yükle yüklenir. Öyleyse elektrik yükünün kaynağı; atomların temel parçacıklarından olan elektronlardır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03