Başlangıç » Nedir » Yürütme yetki ve görevi

Yürütme yetki ve görevi

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Yürütme yetki ve görevi Siyaset
Yürütme yetki ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Anayasa gereğince ülke idaresi merkezden yönetimle sağlanmaktadır. Bu yönetim biçiminde idari teşkilat tektir. Anayasanın 126’ıncı maddesi gereğince Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya ve ekonomik şartlara göre illere, illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır. Merkezi yönetim bakanlıklar şeklinde teşkilatlandırılır.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.


2010-03-16