Başlangıç » Nedir » Zemin kat nedir?

Zemin kat nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2011 Yorum Yaz

Zemin kat nedir? Şehircilik
İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır.
Kaynak: Mevzuat.adalet.gov.tr adresinde “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” (19/08/2008- 26972 S.R.G Yön/2.mad.) sayfasından derlenmiştir (Erişim Tarihi: 11/06/2011).


2011-09-03