Başlangıç » Nedir » Zihinsel gelişim dönemleri

Zihinsel gelişim dönemleri

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Zihinsel gelişim dönemleri Bilim
Zihinsel gelişimle ilgili en geçerli açıklamalar J. Piaget tarafından yapılmıştır. Piaget zihinsel gelişimle ilgili görüşlerini öğrenme psikolojisindeki deneysel çalışmalarına dayandırmaktadır. Piaget’e göre birey, zihinsel gelişimini doğuşundan itibaren dört dönemde tamamlar. Birbirini izleyen bu dönemler şöyle sıralanır:
• Duyusal devinim dönemi (0-2 yaş arası dönem)
•   İşlem öncesi dönem (2-7 yaş arası dönem)
•   Somut işlemler dönemi (7-11 yaş arası dönem)
•   Soyut işlemler dönemi (11- yaş ve sonrası dönem)
Kaynak: Doç. Dr. Fitnat KAPTAN, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminin Niteliği ve Amaçları”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.2010-03-22