Başlangıç » Nedir » Zihinsel sermaye ve önemi

Zihinsel sermaye ve önemi

Posted by: Ne Nedir 7 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Zihinsel sermaye ve önemi Eğitim Teknoloji
İyi yetişmiş, yetenekli bireyler, kendilerini geliştirebilmek, daha iyi araştırma olanaklarına sahip olabilmek, daha iyi çalışma koşulları ve istihdam fırsatlarına sahip olmak gibi nedenlerle daha yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.
Böylelikle gelişmekte olan ülkeler hızın ve yoğun rekabetin yaşandığı yeni ekonomik düzende, yetişmesi uzun yıllar alan zihinsel sermayelerini kaybederek bilgi ekonomisine dönüşüm sürecini daha geriden takip etmektedirler.
Bu amaçla,
§ GSYİH’dan ARGE’ye daha çok pay ayrılması, araştırmacı sayısının ve verimliliğinin arttırılması
§ ARGE faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli alt yapının ve denetimlerin sağlanması
§ Eğitim sisteminin ezbercilikten ziyade farklı düşünebilmeyi özendirecek, yaratıcılığı geliştirecek bir yapıya kavuşturulması,
§ Bireylerin ve kurumların patent konusunda daha çok bilinçlendirilmesi ve patent sisteminin etkinliğinin sağlanması
§ Ve üzerinde çok durulmamasına karşın aslında oldukça önemli olan, tüm bu çabaların boşa gitmemesi için yaratıcı beyinlerin yurtdışına göç etmesine engel olarak onlardan maksimum düzeyde faydalanabilme hususunda gerekli ortamın sağlanması öncelikli olmalıdır.
Kaynak: Çiğdem Kavak’ın 11-13 Şubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim Konferansında sunduğu “Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Kavramı ve Temel Göstergeleri” konulu sunumdan derlenmiştir.2011-07-07