Başlangıç » Nedir » Zorlayıcı güç nedir?

Zorlayıcı güç nedir?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 29 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Zorlayıcı güç nedir? Organizasyon Yöneticilik

Ödüllendirme gücünün karşıtıdır.  Liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kontrol etme ve cezalandırma gücünü yansıtmaktadır.  Cezalandırmak, liderin otoritesini ifade eder. İş görenlerin örgütün zorunlu kıldığı görevleri yerine getirmedikleri takdirde cezalandırılacakları korkusu ile iş görmeleri anlamına gelir. Etkili lider çok gerekli olmadıkça zor kullanmaktan kaçınır.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).2011-05-29