Başlangıç » Nedir » Benlik (öz-ben) kavramı

Benlik (öz-ben) kavramı

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Benlik (öz-ben) kavramı Tıp
Benlik kavramı kişinin, kimliğine duyduğu ilgi ve diğer bütünleyici öğelerle tamamlanır. Bu öğeler;
Beden imgesi: Büyüme ve gelişme sürecinde olan bireyin, iç ve dış uyaranların ve sosyokültürel tutumların etkisi ile bedenini algılayış biçimidir.
Öz-güven: Temel insan gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğinin gelişimi ve aile, iş, okul gibi sosyal çevrede geçerli ideal değerlerle doğrultulu kişisel değer yargılarının doğrulanmasından kazandığı saygınlığa bağlı, kendine duyduğu saygıdır.
Rol: Bireyin sosyal bir gruba katılımını sağlayan davranışlar dizisidir.
Kimlik: Aile, toplum, kültürel etkenlere bağlı gelenek ve göreneklerle olgunlaşan bir süreç olup, bilinçli bir benlik kavramıdır. Kişide benlik kavramı; ideal kimlikle, gerçek kimliğin istemli rol değişimi olup, zorunluluk ve beden imgesinde, kayıp ve değişmelerle etkilenebilir.
Bu gibi durumlarda hemşire, kişinin:
Kendini, bilinçli ve gerçekçi biçimde değerlendirmesini,
Bağımsızlığını ve öz-bakımını sürdürmesini,
Stresle baş etme yollarını öğrenmesini,
Yeteneklerinin ve yetersizliklerinin sınırlarını kabul etmesini,
Gerçekçi bir biçimde hedeflerini saptamasını sağlayarak, beklentilerini belirlemesi özbenini kuvvetlendirmeyi, varolan güçlü yönlerini ortaya çıkararak yetersizliklerine rağmen bireyi bağımsız, üretken, mutlu ve sağlıklı kılmayı hedefler.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.2010-06-04