Tagged: Eğitim

Eğitim

Dergah, bilgi ve bilgelik

Bilgi dünyasında aklı başında olanlar, bilgelik dünyasında ise aklı gönlünde olanlar yol gösterici olurlar. Bilgi dünyasını zenginleştirmeyenler, bilgelik dünyasının derinliklerine...

Eğitim

Girişim sermayesi

·         Girişim Sermayesi, başta ABD olmak üzere pek çok dinamik ekonomide yenilikçi KOBİ’lerin finansmanında en etkin araçlardan biridir. ·         Girişim...

Eğitim

Küresel lider KOBİ’lerin 9 özelliği nedir?

·         Kesin tanımlanmış niş bir küresel pazar ·         Süreç ve üründe sürekli inovasyon ·         İçerden kaynaklanan, yavaş ancak tutarlı büyüme...

Eğitim

İş modeli inovasyonu

“Başarılı olan genç firmaların %60’ı bu süreçte iş modellerini geliştirmeyi ve değiştirmeyi başarmışlardır”. “ABD ile AB arasındaki inovasyon performans farkının...

Eğitim

Yavaş takipçi firmalar

rekabet edebilmek için ağırlıklı olarak süreç inovasyonuna yoğunlaşmak durumundadır. Mete Çakmakcı’nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) “

Eğitim

Hızlı takipçi firmalar

Kaynak: Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).

Eğitim

Çapraz inovasyon nedir?

Kaynak: Fikirden Büyümeye Rekabet Eden Firmayı Desteklemek: TTGV’nin Rolü” (ESİNKAP Projesi, Eskişehir, 13 Ağustos 2008) sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).