Başlangıç » Etiket Arşivi Kalite

Tag Archives: Kalite

Yalın üretim nedir?

13 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Siparişten teslimata dek geçen sürenin, müşteriye hiç bir değer ifade etmeyen sadece firma maliyetlerini artıran israfın sürekli iyileştirerek ortadan kaldırılması yoluyla, kısaltılmasıdır. Kaynak:Bora Büyük’ün Eylül 2004 tarihli “Yalın Üretim” sunum...

Etkinlik analizi nedir?

8 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır. Kaynak:H. Ömer G...

İlgi diyagramı nedir?

8 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İlgi diyagramı,takımın çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu fikirleri doğal bir şekilde gruplandırma yapması ve özetlemesi için kullanılır. İlgi  diyagramı sürecin tüm aşamalarında takımdaki herkesin üretkenliğini teşvik eder. İletişim enge...

Beyin fırtınası tekniği nedir?

8 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda, hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere bir grup insanın toplanmasına beyin fırtınası tekniği adı verilir. Kaynak:H. Ömer Gülseren’in “Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (De...

Ağaç diyagramı nedir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Belli bir hedefe ulaşmak amacıyla, yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan tekniktir. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Zehra Özkan’ın “Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (Derleme zamanı: 24/04...

Sorun ve çözüm nasıl bir ikili?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar. Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar. Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar. Kaynak:H. Ömer Gülseren’in “Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri” sun...

Problem gerçekten problem midir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Problem; gerginlik, dengesizlik, uyumsuzluk, belirsizlik durumudur. Problem; bireyin istenilen bir hedefe ulaşmak için topladığı mevcut güçlerin karşısına çıkan engellerdir (Bingham, 1971). Problem; bir ortamdan ya da bir durumdan daha çok tercih edi...

Her tür problemin kaç temel özelliği vardır?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Her tür problemin üç temel özelliği vardır. Bireyin belirlediği bir amacı vardır. Bireyin amaca giden yolunda bir engeli vardır. Birey amacına ulaşmak istediğinde içsel bir gerginlik duyar (Bingham, 1971, Akt. Kalaycı, 2001). Kaynak:H. Ömer Gülseren’...