Ne Nedir

Hukuk

zillyetlik Nedir?

Sahibi olsun ya da olmasın, bir malı elinde bulunduran veya kullanan kişi.

Hukuk

Arâzi-i mevât Nedir?

Hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve...

Hukuk

halaza Nedir?

Yere dökülen tohumlardan ertesi yıl hiçbir tarımsal faaliyet olmaksızın kendiliğinden yetişen bitki.

Hukuk

Kanun-i Esasi Nedir?

“Temel Kanun” ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876’da ilan edilmiş, 1878’de II. Abdülhamit...