Etkinlik olarak bilim nedir?

20 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Temsilcileri Kuhn ve Toulmin’dir Bu yaklaşıma göre bir kültür ortamında oluştuğundan bilimi, anlamak için bilim adamları topluluğunun yaşayış biçimlerine, inançlarına, kültürlerine bakmak gerekir. T. Kuhn bilimi anlamaya yönelik çalışmasında çıkış no...

Açık alev nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ortamdaki grizuyu tutuşturabilen veya patlatabilen, yeterince kapatılmamış ve korunmamış alev. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziya...

Ülkemizde kaç türlü yerel yönetim birimi vardır?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ülkemizde üç türlü yerel yönetim birimi bulunmaktadır: İl Özel İdaresi; Belediye; Köy. Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Gö...

At ve sığır eti birbirinden nasıl ayrılır?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

At ve sığır arasında iskelete ait ayırımlar çok belirgindir. Genelde at eti kıyma haline getirilerek ürünlerde kullanıldığı için ayırım serolojik metotlarla yapılabilir. Bununla beraber at eti; göze çarpacak kadar koyu kırmızıdır. Hava temasında oxym...

Sorun ve çözüm nasıl bir ikili?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar. Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar. Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar. Kaynak:H. Ömer Gülseren’in “Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri” sun...

Alt ekstremite spor yaralanmaları nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Alt ekstremite spor yaralanmaları, yaklaşık %60 oranında görülme sıklığı ile spor hekimliği uygulamalarında ilk sırayı alır. Alt ekstremite spor yaralanmaları, yapılan sporun şiddetine, sıklığına, süresine, türüne ve biyomekanik soruna bağlı olarak k...

Bilimsel gelişimde doğruluk

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu, bilim adamında bulunması gereken en önemli özelliklerden birisidir. Bilim adamı düşünce ve gözlemlerinde yansız olmalı, tüm çabalarını doğruyu ve gerçeği bulma yönünde yoğunlaştırmalıdır. Ayrıca, yaptığı araştırmaların sonuçlarını çarpıtmadan, ya...

Yüce Allah'ın “Basar” sıfatları ne anlama gelir?

14 Şubat 2011 Nedir Yorum Yaz

 Görme kuvveti demektir. Yüce Allah kendi şanına uygun bir halde Basar (görme) sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah alet ve vasıta olmaksızın her şeyi görür. Fakat alet ve vasıta ile görenlerin gördüklerini de görür. Her gözden gören O'dur. Bazı şey...

Kas Zorlanması Nedir?

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kasın veya kas-kiriş bileşkesinin yırtılması ya da gerilmesidir. Halk arasında “kas çekilmesi” olarak da adlandırılır. Sporcularda en sık uyluk ön – arka, baldır ve kasık bölgesindeki kaslarda görülür. Kas zorlanması şiddetine göre 1. , 2. ve 3. dere...