Ne Nedir

Kimya

Aktiflik Nedir?

Aktiflik Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleridir.

Tarih

Libasyon (İng Libation) Nedir?

Libasyon (İng Libation)  Antik kültürlerde tanrıların şerefine içki içilmesi ve bu içkinin yere dökülmesi törenine verilen ad

Tarih

Hellenik Nedir?

Hellenik  Yunanlı ya da Yunanca konuşan anlamında, fakat özellikle Kuzey Yunanistan’da yeralan Teselya ile ilgili olarak kullanılan sözcük. 

Tarih

Hermetik Metinler Nedir?

Hermetik Metinler  Gizem, büyü ve felsefe ile ilgilibelgelerden oluşan külliyata verilen isim. İlk kez büyük bir olasılıkla Demotiklehçede M.Ö. I. binyılın...

Otomotiv

Benzin Nedir?

Benzin  Ham petrolden elde edilen ve otomobillerde yakıt olarak kullanılan bir hidrokarbondur. 

Tıp

Bifid Nedir?

Bifid İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.

Tarih

Determinatif Nedir?

Determinatif  Eski Uygarlıklara ait yazıların çözümü sırasında yararlanılan ve genellikle çözülmüş çağdaş ya da komşu uygarlıkların dillerine ait sınırlayıcı kelimeler.

Tarih

Sicilli Kolonlar (=Coloni Adscriptii) Nedir?

Sicilli Kolonlar (=Coloni Adscriptii)  Köle olarak satılmaktansa, kendisine verilen toprağı terk etmemek koşuluyla o topraklara yerleştirilen barbarlara verilen ad.