Ne Nedir

Kur’an-ı Kerim

Hûd Suresi

Hûd Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 11. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen...

Astronomi

Tan Nedir?

Güneşdoğmadan önceki alacakaranlık, fecir. Bkz. Fecir. Arapça kökenli bir kelimedir. Tan

Kur’an-ı Kerim

Yûnus Suresi

Yûnus Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 10. suresidir. 40,94,95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 109...

Kur’an-ı Kerim

Tevbe Suresi

Tevbe Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 9. suresidir. Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir...

Kur’an-ı Kerim

Enfâl Suresi

Enfâl Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 8. suresidir. Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. 75 Âyettir.Sûre,...

Astronomi

Rasat Nedir?

Bir gök cismini, gökyüzündeki bir olayı alet yardımıyla takip ederek inceleme işi, gözlem. Arapça kökenli bir kelimedir. RASAT

Kur’an-ı Kerim

A’râf Suresi

A’râf Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 7. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de...

Dil Bilgisi

Dünya Nedir?

Üstünde yaşadığımız gök cismi. Güneş siGüneşeki dokuz gezegenden biri olan yer Merkür ile Venüs’ten sonra güneşe en yakın ve Merkür,...

Kur’an-ı Kerim

En’âm Suresi

En’âm Suresi müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim‘in 6. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152...