Ne Nedir

Hukuk

Tahakkuk Nedir?

Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması

Otomotiv

Motor yağının görevleri Nedir?

Motor yağının görevleri  Motor yağının başlıca görevleri motoru yağlamak, kompresyonu tutmak, motoru soğutmak ve motoru temizlemektir. 

Hukuk

Kaynak hakkı Nedir?

Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren bir irtifak hakkı.

Hukuk

Memur Nedir?

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.

Hukuk

Vasiyet Nedir?

Kişinin sağlığında tek taraflı irade açıklaması ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf

Otomotiv

Motor supapları Nedir?

Motor supapları  Motordaki çalışma zamanının sırasını ve devam süresini ayarlayan parçalardır.