Ne Nedir

Dil Bilgisi

Deprem Nedir?

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

Jeofizik

Deprem, zelzele nedir?

coğ. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele:...

Jeofizik

Deprem nedir?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “Deprem”...

Tarih

Proconsul Nedir?

Proconsul  Roma İmparatorluğu’nda eyalet valilerine verilen ad.

Tıp

Opistotonus Nedir?

Opistotonus Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )

Kimya

Radyografi Nedir?

Radyografi X ya da gama ışıması yardımı ile film ya da duyarlı plaka üzerinde görüntü elde etme yöntemi.

Otomotiv

Son hareket aktarma organları Nedir?

Son hareket aktarma organları  Motor gücünü şanzımandan tekerleklere ileten parçalar olup, diferansiyel, aks, kardan mili ve tekerlekleri içine alır. 

Tıp

Rezidüel Nedir?

Rezidüel Kalan, artan. ( Örn. Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkartılamıyarak geride kalan idrar.)

Ticaret

Beyan – Declaration Nedir?

Beyan – Declaration Yurda girecek veya çıkacak eşyanın söz veya yazı ile ilgili gümrüğe bildirilmesidir.

Tarih

Secessıo Nedir?

Secessıo  Roma’nın cumhuriyet döneminde, M.Ö. 494-287 yılları arasında, Pleblerin Patricilere karşı beş kez başvurdukları ayaklanmalara verilen ad.  Bu ayaklanmaların nedeni, Pleblerin Roma’dan...

Tıp

Ferritin Nedir?

Ferritin Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

Tarih

Deme Nedir?

Deme  Yunanca ‘demos’ kelimesinden gelmektedir. Eski Yunanistan’da sitelerin, özellikle Atina’nın yönetim bölgesine verilen bir addı. Bizans İmparatorluğu döneminde ise, Constantinopolis’te...