Ne Nedir

Tarih

Boıotıa Nedir?

Boıotıa  Orta Yunanistan’da Tunç Çağı Dönemi’nde zenginliği ve gücü ile ünlü bölgeye verilen ad. En önemli kenti Thebai idi.

Tıp

Bağışıklık Nedir?

Bağışıklık Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın,...

Kimya

Proton Nedir?

Proton Atomun çekirdeğinde bulunan kütlesi 1 akb lik +1 yüklü atom altı parçacıkları.

Tarih

Seramik Dönemi Nedir?

Seramik Dönemi  Arkeologlar tarafından çanak-çömlek üslûplarına dayanarak tarihlendirilen dönemlere verilen ad.

Tarih

Areopagos Nedir?

Areopagos  Eski Yunanistan’da Soylular-Aristokratlar Meclisine verilen ad.

Otomotiv

Gerilim regülatörü Nedir?

Gerilim regülatörü  Alternatör ile elde edilen doğru akımın ayarlanması işleminde kullanılan bir parçadır.

Tarih

Equıtes Nedir?

Equıtes  Belli bir gelire sahip olduklarından askerliklerini süvari olarak yapan atlılar sınıfına verilen ad.