Zaman nasıl etkili kullanılır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

  Zamanı etkili kullanmak için alttaki konu başlıkları öncelikleri belirleyebilir. Eğitim Planlama Sistem Oluşturmak İnsanlarla İlişkiler Kurmak Ve Bu İlişkileri Sürdürmek Hedef Belirlemek, Görev Vermek Bu Hedeflerin Benimsenmesini Sağlamak Kaynak: B...

Koku alabilmenin önemi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan yaşamında kokunun önemi sanıldığından daha fazladır. Koku alabilmek kişiye kendini iyi hissettirmenin yanı sıra zehirli gazlardan uzak durarak hayat kurtarabildiği gibi bozulmuş gıdalardan zehirlenmeyi de önlemektedir. Çiçeklerin, sabun, deterj...

Erken Teşhis Hizmetleri nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

0–6 yaş arası bebeklik, erken çocukluk ve okul öncesi döneminde meydana gelen veya meydana gelebilecek fiziki ve zihni gelişim geriliklerinin erken tanı edilerek, erken müdahale ile özrün önlenmesi ve erken başlanan rehabilitasyon hizmetleridir. Kayn...

Konsolos Nedir?

5 Ocak 2018 Nedir Yorum Yaz

Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender. ...

Yapısalcılık nedir?

4 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Temsilcisi W. Wundt’ tur. İnsan davranışlarının kontrollü şartlarda (laboratuar) gözlenmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. İnsan zihni çeşitli bilinç öğelerine ayrılır. Psikolojinin amacı “bilinç öğelerini” birleştirmek ve çözümlemektir. Bilinci çöz...

ÇED nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Çevresel etki değerlendirmesi (EIA -Environ­mental impact assessment). Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri de içine alacak biçimde analizi ve değerlendiri...