Sapık Düşünce (Zihni Sapma) nedir?

7 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Düşüncede ve fikirde, çoğu zaman anormal ve(ya) olumsuz nitelikte olan sapmadır. Zihni hataya düşüren batıl fikirlerdir. Düşüncede Hak’tan batıla yöneliştir. Düşünce ve hislerin, hakiki kaynaklarından bir başka nesneye aktarılmasıdır. Sağlıklı olmaya...

İşlem Birimi (Trading Unit) nedir?

27 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. İşlem birimi olarak “lot” ibaresi kullanılır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret...

Atom santralleri nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Elektrik enerjisi üretim tesisleri. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Dayanıklı tüketim malı nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Göreli olarak uzun ömürlü olan mallar (buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşya ya da televizyon ve video gibi kahverengi eşya). Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları” ...

“Peygamber” nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye peygamber denir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Öğretmenin yansız olması nedir?

21 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yansız olma, öğretmenin davranışlarında, konuşma biçiminde, tartış­malar sırasında söz vermesinde ve başarı değerlendirmesinde öğrenciler arasında ayırım yapmaması, yansız davranması demektir. Sağlıklı bir kamuoyu oluşturmanın ve hoşgörülü bir sistem...

Özel muayenehane

23 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Hekim ve diş hekimi tarafından kurulan ve tanı ve tedavi hizmetleri üreten kurumlardır.Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008. ...

Akım nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, tarz. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Sanat Tarihi 1-2 (Hazırlayan: Aynur Eser)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02...