Ne Nedir

Hukuk

Derç Nedir?

Sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

Otomotiv

Piston vuruntusu Nedir?

Piston vuruntusu  Piston vuruntusu, aşınmış olan pistonun silindir yuvasına çarpması ile ortaya çıkan vuruntudur. 

Otomotiv

Karoseri Nedir?

Karoseri  Aracın saçtan yapılmış tüm dış aksam ve çeperine karoseri denir. 

Hukuk

Pafta Nedir?

Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları.

Hukuk

Yan Soy Hısımlığı Nedir?

Biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelenlerdir. Kardeş, dayı, amca, hala vs. yarı soy hısımlarıdır.

Otomotiv

Dingil mesafesi (Dingil aralığı) Nedir?

Dingil mesafesi (Dingil aralığı)  Dingil mesafesi, ön tekerleklerin merkezi ile arka tekerleklerin merkezi arasındaki uzaklıktır. Büyük dingil mesafesi, aracın dengesini...

Hukuk

Fıkra Nedir?

Kanunların, nizamnamelerin ve talimatnamelerin sıralanan ayrı ayrı hükümlerini göstermek için kullanılan bir bölüm işaretidir.

Hukuk

Cins tashihi Nedir?

Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi.