Ne Nedir

Otomotiv

Supap boşluğu Nedir?

Supap boşluğu  Supap boşluğu, supap sapı ile itici arasında bulunan boşluktur. 

Tarih

Geç Minoa Nedir?

Geç Minoa  Girit’te yaklaşık olarak M.Ö. 1650 ile M.Ö. 1450 yılları arasındaki ‘Seramik Dönemi’ne verilen ad. Bu dönemde Girit Adası...

Tarih

Embole Nedir?

Embole  Roma İmparatorluğu’nda Mısır’dan her yıl düzenli olarak yapılan yıllık buğday ithalatına verilen ad. 

Tarih

Tholos Nedir?

Tholos  Yuvarlak planlı yapılara verilen ad.