Metal Depluvaye (Rabitz) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine yapılacak olan sıvanın tutmasını sağlayan metal levhalara verilen addır. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

Hipotez ve kuram nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hipotez: Henüz yeterince doğrulanmamış olgusal ve doğrulanabilir önermelerdir. Kuram: Bir olgular topluluğunu tasvir etmeye ve açıklamaya yönelik ilkeler, kurallar ve bilimsel yasalar bütünü; nazariye, teori. Kaynak: Prof. Dr. Mustafa Ergün, Felsefey...

İlaçların adları

18 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir ilacın üç türlü adı vardır. Genel Ad (Jenerik Ad) · Ticari Ad (Müstahzar Ad) Kimyasal Ad Kaynak: Prof. Dr. M. İpek Cingi ve Prof. Dr. Kevser Erol; Editör: Prof. Dr. Melih Erdoğan; “Farmakoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 494, Açıköğ...

İrtibat Büroları (Liasion Offices) Nedir?

29 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacı ile aracı kurumu temsil etmekle görevli hizmet birimleridir. İrtibat büroları sadece müşteri emirlerini aracı kuruma iletebilirler. Kaynak: “Borsa T...

Üretim sürecinde kalite kontrolü nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ürün üretilirken yapılan kontrol yöntemidir. Bu kontrol üretim birimlerinin hepsinde veya sadece belli birimlerde üretilen her parça ya da örnek parçalar üzerinde yapılır. Olabilecek hataların üretim tamamlanmadan saptanmak istenmesi, her tür kaynak ...

Erken doğan bebekler ve vitamin

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Erken doğan bebeklerin C, A ve E vi­tamini düzeyleri, normal bebeklerden çoğu durumlarda düşük olduğundan, er­ken doğanlara mutlaka yağda çözünen vitaminler, folat, C ve B6 vitamini takvi­yesinin yapılması, bebeklerin sağlıklı bü­yümeleri açısından g...

Ampirik bilgi nedir?

22 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Sadece gözlem ve deneye dayalı olarak toplanan bilgidir. Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilimlerinin Oluşumu, Gelişimi ve Fen Bilgisi”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Aç...