Ne Nedir

Hukuk

Miras Nedir?

Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.

Hukuk

Iras Nedir?

Yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma

Hukuk

Hacir Nedir?

Bir şahsın medeni haklarını kullanma salahiyetinin mahkeme tarafından kaldırılması.

Hukuk

Kamu malları Nedir?

Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.