Ne Nedir

Hukuk

Parakete Nedir?

Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan araç.”

Hukuk

Gasıb Nedir?

Başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse