Ne Nedir

Hukuk

Gaiplik Nedir?

Ölüm tehlikesi içinde kayıp olmak ya da uzun süre haber alınamaması durumudur.

Hukuk

Akar Nedir?

Taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

Hukuk

MAKSUT Nedir?

KAST EDİLEN- İSTENİLEN GÜDÜLEN AMAÇLANAN.

Hukuk

Velayet Nedir?

Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi.

Hukuk

Edim Nedir?

Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi