Merkezcil kuvvet nedir?

29 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kütle, dairesel bir yörünge üstünde hareket ettiğinde, merkezkaç ve merkezcil kuvvetler ortaya çıkar. Bir ipin ucuna bağlanan taş, bir eksen çevresinde döndürülürse, yörüngeye teğet doğrultuda fırlayıp kaçmaya çalışır. Taşı sürekli olarak yörünge...

Akışkan yatak (Fluidized bed) nedir?

28 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İçinden hava ya da bir gaz üflenen ince parçacıklardan oluşan katı madde yatağı. Üflenen hava ya da gazın denetimi katı maddenin bir sıvı gibi davranmasına yöneliktir. Kaynak: “Çevre Terimleri Sözlüğü”, Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daires...

Şintoizm’de evlilik

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Aile toplumun bir birimidir ve evlilikle kurulur. Evlilik neslin devamı için şarttır. Evlilikler Şinto tapınaklarında rahipler gözetiminde yapılır. Zina yasaklanmıştır. Zina yoluyla boşananların yeniden evlenmesi yasaktır. Kaynak: Milli Eğitim Web Si...

Sosyometri nedir?

16 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyometri, küçük gruplarda bireyler arasındaki yaklaşma (çekim) ve uzaklaşma (itim) modellerini açıklamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir. Üzerinde araştırma yapılan grup küçük olmalı ve bireyler birbirini tanımalıdır. Okuldaki bir sınıfta, yurtt...

Ülkemizde yıllık iş kazası oranı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Sanayileşmiş ülkelerde yıllık iş kazası oranı %2-3 iken ülkemizde bu oran resmi kayıtlara göre %7 civarındadır. İşe gidiş gelişlerde olan kazalar, iş kazası sayılmamaktadır. Ülkemiz iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer alm...