Ne Nedir

Tarih

Opısthodomos Nedir?

Opısthodomos  Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella’nın arkasındaki mekana verilen ad. Bunlara her tapınakta rastlanmaz.

Tıp

Ovülasyon Nedir?

Ovülasyon Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm’ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.

Tıp

Ektropion Nedir?

Ektropion Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

Tarih

Pektoral Nedir?

Pektoral  Çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlıklara verilen ad.