Ne Nedir

Tıp

Ovülasyon Nedir?

Ovülasyon Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm’ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.

Tıp

Ektropion Nedir?

Ektropion Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

Tarih

Pektoral Nedir?

Pektoral  Çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlıklara verilen ad.

Tarih

Proletarıı Nedir?

Proletarıı  Roma’da herhangi bir mal varlığına sahip olmadıklarından centuria örgütlenmesinden dışlanmış en yoksul kesim. Bunlar yalnızca çoluk-çocuk (=proles) ürettkleri için bu adla...