Ne Nedir

Tarih

Res Publıca Nedir?

Res Publıca  Latince kelime anlamı ‘kamuya ait’ demektir. Roma’da ise ‘Cumhuriyet’ anlamıyla kullanılmıştır. 

Tıp

Telepati Nedir?

Telepati Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

Tarih

Artabe Nedir?

Artabe  Üç Modii (modius=8,754 litre)’ye eşit olan Perslerin, Yunanlıların ve Mısırlıların küçük değer farklılıklarıyla kullandıkları bir kuru ürün ölçeğine verilen...

Tarih

Praefectus Praetorıa Nedir?

Praefectus Praetorıa  Roma’da imparatora bağlı eyalet valilerine verilen ad. Bunlar kendi bölgelerinde aynı zamanda ‘İmparator Vekili’ ünvanına da sahiptiler.

Tarih

Fibula Nedir?

Fibula  Daha ziyade kemikten yapılmış ziynet eşyalarına verilen ad.

Tıp

Zona Nedir?

Zona Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.

Tarih

Demokratıa Nedir?

Demokratıa  Eski Yunanistan’da halk egemenliğine verilen ad.