Ne Nedir

Finans

Baz Etkisi (Base Effect) Nedir?

Baz Etkisi (Base Effect) İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde düşük veya yüksekbir gerçekleşme...

Finans

Çekirdek Enflasyon (Core Inflation) Nedir?

Çekirdek Enflasyon (Core Inflation) Enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır. Belirli ürünlerin endeksten dışlanması,istatistiksel analiz ve...

Finans

Oynaklık (Volatility) Nedir?

Oynaklık (Volatility) Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğingöstergesidir.

Finans

İskonto (Discount) Nedir?

İskonto (Discount) Ticari senetlerin vadesinden önce satın alınıp, belirli indirimlerle paraya çevrilmesini sağlayan bir kredi işlemini ifade etmektedir.

Finans

Takas (Clearing) Nedir?

Takas (Clearing) Bir ödeme veya menkul kıymet mutabakat sistemine gönderilen transfer emirlerinin aktarımı, bu emirlerin karşılıklı olarakiletilmesine ve mutabakat öncesi...

Finans

Tasarruf (Savings) Nedir?

Tasarruf (Savings) Tüketimin gelecekteki bir tarihe ertelenmesi sonucunda gelirin tüketime harcanmayan kısmıdır. Gelecekte daha fazla kazançelde etme isteği veya ileride...