Euro Bonolar (Eurobonds) nedir?

25 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetlerdir. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Terimler Sözlüğü, TCMB Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 21/04/2010. ...

Özürlü Dostu Aktif İstihdam Politikaları nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İşsiz özürlü işgücü sorununu çözmek, işsiz özürlü işgücü sayısını azaltmak, bir başka ifadeyle özürlü işgücü içinde işsizlik ile mücadele etmek maksadıyla özellikle özürlü işgücüne dahil olan özürlü nüfus için yeni iş alanlarının açılması ve dolayısı...

Rüzgar nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan yatay hava hareketidir. Rüzgarlar geldikleri yerlerin hava şartlarını estikleri yere götürürler. Aşındırma güçleriyle yeryüzünün şekillenmesine de etkili olurlar. Kaynak: Milli Eğitim Web...

Vücut bileşimlerinin belirlenmesi

14 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bilimsel olarak ağırlık kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için, sporcunun vücut kas kitlesi ve yağ olarak ağırlıklarının bilinmesinde yarar vardır. (Ağırlık ölçümü, skinfold caliper, havuz) Kaynak: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Bilgi B...

Kitaplara iman nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Kitaplar, Allah'ın vahiy yoluyla peygamberlerine bildirdiği kutsal bilgileri içerir. Vahiy, kelime olarak bir şeyi gizli ve çabuk olarak bildirmek, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak ise, Allah tarafından doğrudan veya elçi melek (C...

Deneysel fizik nedir?

5 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Fizikte daima deney yapılarak sonuca varılır. Yapılan çalışmaların kayıtları daima hassas olarak alınmalıdır. Deneysel bir çalışma şu şekilde sıralanabilir: Problem. Bir deneyi yaparken hangi soruyu cevaplamayı umuyorsunuz? İşlem. Ne gibi şeyler yapı...