Category: Nedir

Tıp

Lagoftalmi Nedir?

Lagoftalmi Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.

Kimya

Sıvı–buhar dengesi Nedir?

Sıvı–buhar dengesi Bir sıvıdaki moleküllerin sıvı fazdan, gaz fazına geçme (buharlaşma) hızları ile gaz fazından, sıvı fazına geçme hızlarının (yoğunlaşma)...

Tarih

Dorlar Nedir?

Dorlar  Yunanistan’ın kuzeybatısından gelen  Yunan kabilesine verilen ad. M.Ö. XII. yüzyılda Güney Yunanistan’ın büyük bir bölümünü istila etmişlerdir.  En ünlü...

Tarih

Comıtıa Centurıata Nedir?

Comıtıa Centurıata  Roma’nın cumhuriyet olduğu dönemde, savaş ve barışa karar vermek ve ‘Imperium’ yetkisine sahip konsülleri seçmek de dahil olmak...

Tıp

Püstül Nedir?

Püstül Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.