Kategori: Nedir

Dil Bilgisi

Kanıt Nedir?

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil.

Dil Bilgisi

Alüminyum Nedir?

Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al.

Dil Bilgisi

Dantel Nedir?

Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene.

Dil Bilgisi

Süzmek Nedir?

Bir sıvıyı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmek.