Category: Nedir

Tahıl Nedir?

Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat.

Elçi Nedir?

Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.

Tıpatıp Nedir?

Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı.

Karantina Nedir?

Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir yerden gelen kişileri, gemileri ve malları geçici olarak ayırma biçiminde alınan önlem.

Frekans Nedir?

(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık.